Bedrijven specialist

Werkgevers en werknemers zijn beide gebaat bij adequate en snelle acties wanneer mensen uitvallen door gezondheidsklachten ( al of niet gerelateerd aan hun arbeidsomstandigheden). Het is algemeen bekend dat lang bestaande klachten lastiger te behandelen zijn.

Door de hoge kosten van de zorg, kiezen mensen voor een minder uitgebreid verzekeringspakket, en door lange wachttijden duurt het evalueren van klachten en het starten van de behandeling vaak langer dan wenselijk is. Dit is voor de werknemer niet goed maar het betekent ook een grote kostenpost voor de werkgever.

De wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat werkgevers en werknemers zich bij verzuim optimaal moeten inzetten om te zorgen dat de terugkeer naar de werkplek goed en zo snel mogelijk gebeurt.

Daarom zijn we met een aantal werkgevers in gesprek gegaan. We bieden de werknemers die uitvallen of dreigen uit te vallen door lichamelijke klachten een traject aan in overleg met de werkgever en arbo-arts. We zorgen ervoor dat de werknemer binnen 2 dagen terecht kan voor onderzoek en een eventuele behandeling (ook buiten werktijden). Uiteraard krijgt de werkgever geen privacy- gevoelige informatie van ons. Met toestemming van de werknemer kunnen we contact opnemen met zijn arbo-arts. Wanneer de werknemer onvoldoende is verzekerd voor fysiotherapie of gebaat is bij een trainingsprogramma op abonnement overleggen we met de werkgever hoe de kosten worden betaald.

Hierdoor ontstaat een situatie die winst oplevert voor zowel werkgever als werknemer.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen en vragen naar Paskal Hermanns of Bertine Tieberink.