Bio Impedantie Spectroscopie  (BIS)

Voor de behandeling en het verdere verloop is het erg belangrijk om lymfoedeem vroeg te herkennen en de ernst van het lymfoedeem te meten om snel de goede behandeling te kunnen geven en erger te voorkomen. Het is lastig om lymfoedeem al in een vroeg stadium te herkennen. Wanneer je als patiënt een zwaar, moe of pijnlijk gevoel ervaart of wanneer de arm of het been dikker wordt bestaat het lymfoedeem al langer.

Er bestaan verschillende methodes om lymfoedeem te meten.
Het meest bekend is de omvangmeting met de centimeter en de waterbakmethode. De omvang of het volume van de arm of been wordt dan gemeten en vergeleken met de niet-aangedane kant. Beide methodes waarbij je de toename of afname van de omvang of volume meet zijn betrouwbaar, maar er zitten nadelen aan. Wanneer de omvang van de arm of het been is veranderd door meer of minder spierweefsel of vetweefsel klopt de meting niet. Ook zijn deze metingen minder geschikt om de vroege stadia van lymfoedeem te ontdekken. Er bestaat wel een apparaat waarmee je lymfoedeem al in een heel vroeg stadium kunt ontdekken. Deze methode Bio Impedantie Spectroscopie (BIS) is de enige methode die precies de hoeveelheid vocht tussen de cellen waar het lymfoedeem zich bevindt, meet. Normaal bedraagt deze hoeveelheid ongeveer 25% van het totale volume van de arm.

Fysiotherapie Tieberink gebruikt dit meetinstrument om de vroege stadia van lymfoedeem op te sporen. Bij de meting met BIS maakt men gebruik van een stroompje (niet pijnlijk of merkbaar) dat de weerstand in het weefsel meet. Hoe meer vocht het weefsel bevat, hoe lager de weerstand. De meting wordt uitgedrukt in een grafiek en een getal. Deze kun je gemakkelijk vergelijken en beoordelen of je mensen moet behandelen en of de behandeling effect heeft. We bewaren alle metingen zodat we mensen ook over een langere periode kunnen blijven controleren.