Tarieven trainen onder begeleiding / fitness

Trainen 1x per week onder begeleiding in een groep  33,50  per maand
Trainen, onbeperkt onder begeleiding in een groep 57,00  per maand
Bootcamp/bewegen op muziek, knipkaart 10 x 75,00 
Personal training, 1 uur, individueel 40,00  per uur
Personal training, 1 uur, met 2 personen 25,00  p.p. per uur
Personal training, 1 uur, met 3 personen 20,00  p.p. per uur
Intake, meten en testen, opstellen oefenprogramma 35,00 

We bieden de mogelijkheid om 1x per jaar uw abonnement een maand kosteloos stop te zetten. Het teveel betaalde bedrag wordt op uw rekening terug gestort.

Bij ziekte of langdurige afwezigheid zoeken we naar een  passende oplossing.

We incasseren het maandbedrag vooraf per automatische incasso. We vragen u om uw toestemming dit bedrag automatisch bij u te incasseren.