BEO Logopedie in Paramedisch Centrum

BEO Logopedie is sinds enkele maanden actief binnen het Paramedisch centrum.
Angela Hoogstrate, een van de oprichters van BEO Logopedie, is in 1997 als logopedist begonnen en werkte in het begin voornamelijk met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Binnen deze doelgroep zijn er altijd andere oorzaken voor de logopedische problematiek, geen enkele persoon is hetzelfde. Hierdoor kijk je naar elke cliënt vanuit de mogelijkheden van die persoon. Dat is met hoofd hals oncologie patiënten niet anders. Elke logopedische vraag die hieruit voortkomt is anders en de mogelijkheden van eenieder is anders. Slikproblemen, dysarthrie, stemproblemen, globus gevoel, voedingspassageproblemen zijn nu vooral de problemen en vragen die in de praktijk aan haar gesteld worden.

Door contact te zoeken met de in oncologie gespecialiseerde logopedisten van bijvoorbeeld het NKI is Angela op de hoogte van de toekomstige bijscholingen op het gebied van oncologie en logopedie. Het is haar bedoeling om zich verder te specialiseren in deze problematiek en de oncologiepatiënt met logopedische problemen in deze regio te behandelen.

Angela is elke donderdagmiddag aanwezig in het Paramedisch Centrum.