Looptraining bij Etalagebenen

Onze collega Marlin van Uem is aangesloten bij ClaudicatioNet. ClaudicatioNet is hét landelijk netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV of ook wel Etalagebenen). Marlin heeft de vereiste nascholing gedaan om mensen die lijden aan Etalagebenen te begeleiden met een trainingsprogramma en leefstijladvies. De behandeling van mensen met Etalagebenen is een logische aanvulling op de vaatproblematiek die wij binnen ons centrum al behandelen.

De behandeling van patiënten met Etalagebenen

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV of wel Etalagebenen) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking (atherosclerose). Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Naar schatting heeft drie procent van 55-plussers last van Etalagebenen en veertien procent van 70-plussers. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor Etalagebenen.

Uit verscheidene studies is gebleken dat gesuperviseerde looptherapie een (kosten) effectieve behandeling is voor patiënten met Etalagebenen. Alle richtlijnen omschrijven een ‘stepped care’ behandeling.

De huisarts verzorgt cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en verwijst de patiënt voor een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding door gespecialiseerde ClaudicatioNet therapeuten. Indien met een traject GLT en leefstijlbegeleiding niet de gewenste resultaten worden behaald, kan een eventuele verwijzing naar een vaatchirurg voor verdere diagnostiek en behandeling worden besproken met de huisarts. Deze aanpak noemen we “stepped care”. Door de “stepped care’ aanpak ontvangen patiënten een behandeling die niet zwaarder is dan noodzakelijk. Daarnaast leidt deze vorm van ‘stepped care’ tot minder zorgkosten.

Vergoeding voor fysiotherapie bij Etalagebenen

Vanaf 1 januari 2017 wordt een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV of wel Etalagebenen) vergoed uit de basisverzekering. De therapeut moet wel zijn aangesloten bij het ClaudicatioNet. Er worden 37 behandelingen vergoed binnen een traject van 12 aaneensluitende kalendermaanden. Let op: wanneer u uw eigen risico nog niet heeft betaald, vallen deze kosten wel onder uw eigen risico.

Klik hier voor een filmpje met meer informatie.