Revalidatie na corona

Patiënten die herstellen van Corona en die moeten revalideren, kunnen bij ons terecht. Marlin van Uem is naast (oedeem)fysiotherapeut gespecialiseerd in de revalidatie na corona. Ze is aangesloten bij Chronisch Zorgnet en helpt u graag bij de revalidatie na Corona.

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van ruim 2200 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden, long- en hartaandoeningen.