Oncologisch netwerk Tieberink

Een lokaal oncologisch netwerk is een netwerk van zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dicht bij huis helpen. Bij Paramedisch Centrum (PMC) De Bleekerij bent u hiervoor op de juiste plaats. 


Samenwerkingspartners

Om de kwaliteit van zorg te optimaliseren wordt er nauw samengewerkt door de professionals van het PMC. Denk hierbij aan oncologiefysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en psychologen. Door deze zorgverleners wordt samenhangende eerstelijns (na)zorg verleend, bestaande uit fysieke en psychosociale ondersteuning, voedingsadviezen en hulp bij welzijn en ontspanning. Om de (na)zorg te laten aansluiten op de medische behandelingen vindt er altijd afstemming plaats met de behandelend specialist en/of de huisarts.

Contact

Telefoon:
053 – 428 80 11
Whatsapp:
06 – 10 67 85 78

E-mail:

info@fysiotherapie-tieberink.nl

Oncologisch netwerk Tieberink, therapie, fysiotherapie

Wie kan er terecht bij PMC De Bleekerij?

Zowel mannen als vrouwen, in alle leeftijden en met alle vormen van kanker, kunnen terecht voor gespecialiseerde (na)zorg. U kunt bij ons zowel voor, tijdens als na de behandeling terecht. Ook als genezing niet meer mogelijk is, in de palliatieve of terminale fase, kunnen wij u helpen om uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk te waarborgen.

Oncologisch netwerk Tieberink, therapie, fysiotherapie

Tijdens de behandeling

Graag zien we u al tijdens de behandeling in ons PMC, want uit onderzoek blijkt dat mensen die tijdens (of voorafgaand aan) de behandeling van kanker voldoende bewegen, de therapie met veel minder bijwerkingen doorstaan. Ook psychosociale begeleiding kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

Na afloop van de behandeling

Men kan ook na afloop van de behandelingen klachten houden. Dit kan zowel fysiek als mentaal zijn. Graag willen we u helpen bij het verminderen van deze klachten.

Oncologisch netwerk Tieberink

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken bij één van onze therapeuten van Fysiotherapie Tieberink? Een afspraak kunt u eenvoudig online maken. Ook kunt u een mail sturen naar info@fysiotherapie-tieberink.nl of

bellen naar  053 - 428 80 11.


Heeft u vragen of wilt u graag bij een andere professional binnen PMC De Bleekerij?

Klik op de onderstaande knop voor een overzicht en de contactgegevens van de professionals werkzaam binnen PMC De Bleekerij:


Heeft u vragen of wilt u meteen een afspraak plannen?

Neem dan gerust contact op!