Controle verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs.
Wilt u bij uw eerste afspraak een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort meenemen?

Wij zijn verplicht om uw identiteitsbewijs te controleren en de gegevens te noteren.
Wij controleren uw verzekeringsgegevens en doen ons best om samen met u uit te zoeken hoeveel behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van waar en hoe u bent verzekerd en voor welke klacht u komt.
Wanneer uw zorgverzekeraar de behandeling niet of gedeeltelijk vergoed, ontvangt u een rekening. Wij adviseren u om uw polisvoorwaarden goed te lezen. Verzekeraars kunnen jaarlijks de voorwaarden en vergoedingen wijzigen.

Wij doen ons uiterste best om u goed voor te lichten, maar u bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van behandelingen die niet worden vergoed.
Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van onze beroepsvereniging, de KNGF. U kunt ook informatie vinden op www.defysiotherapeut.com.
Wanneer u nog vragen hebt, beantwoorden wij die graag. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens en uw privacy om. De rechten en plichten van de zorgverlener en de patiënt kunt u vinden in de WGBO. (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). www.fysionet.nl

DTF: Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?
Vanaf 1 januari 2006 heeft u voor veel klachten geen verwijzing meer nodig voor de fysiotherapeut. Wanneer u rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaat, voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. De behandeling kan dan snel worden gestart. De fysiotherapeut zal de huisarts informeren over de screening en behandeling tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Wanneer de fysiotherapeut meer informatie wil of denkt dat fysiotherapie voor u niet de beste behandeling is, kan hij u doorsturen naar de huisarts.
Voor sommige aandoeningen (die voorkomen op de chronische lijst) is wel een verwijzing nodig van uw behandelend arts. Uw fysiotherapeut kan u hier meer over vertellen.

Bron: KNGF / www.fysiotherapie.nl

Disclaimer

Inhoud
De door Fysiotherapie Tieberink verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen betreffende prijzen, leverbaarheid, mogelijke afwijking in kleuren, afmetingen, gewichten en overige gegevens zijn voorbehouden. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud ervan heeft niet tot doel medisch advies te verstrekken. Fysiotherapie Tieberink kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Fysiotherapie Tieberink en de (eventuele) overige aan de praktijk gelieerde leveranciers van diensten en producten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Fysiotherapie Tieberink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Fysiotherapie Tieberink worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Fysiotherapie Tieberink.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Fysiotherapie Tieberink omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website zijn alle auteursrechten, ook die bedoeld worden in art.15 Auteurswet, voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
Fysiotherapie Tieberink staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en refereert
hierbij aan de bij die inschrijving horende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.
Deze website is met zorg samengesteld. Mochten er desondanks toch fouten of onjuistheden in staan, of is de website voor verbetering vatbaar, dan vragen wij u dit aan ons te melden.

Privacy Policy.
Bij het bekijken van onze website registreert de webserver in voorkomende gevallen automatisch de naam van uw internetprovider. Soms worden er middels deze site cookies en actieve componenten (bv. JavaScript) gebruikt om de voorkeur van onze bezoekers te volgen en onze website te optimaliseren.
U kunt uw browser resetten om verwittigd te worden wanneer u een cookie ontvangt, of om cookies te weigeren. Gelieve wel te noteren dat bepaalde zones van de meeste sites niet werken als cookies geweigerd worden. Indien van toepassing worden bijkomende persoonlijke gegevens enkel opgeslagen indien u dat wenst, bv. in het kader van een registratie, een opiniepeiling of voor de uitvoering van een contract.

Auteursrechten.
© Foto’s, teksten, muziek, filmpjes of andere media op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.