Disclaimer Fysiotherapie Tieberink

Inhoud

De door Fysiotherapie Tieberink verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen betreffende prijzen, leverbaarheid, mogelijke afwijking in kleuren, afmetingen, gewichten en overige gegevens zijn voorbehouden. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud ervan heeft niet tot doel medisch advies te verstrekken. Fysiotherapie Tieberink kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Fysiotherapie Tieberink en de (eventuele) overige aan de praktijk gelieerde leveranciers van diensten en producten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Fysiotherapie Tieberink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Fysiotherapie Tieberink worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Fysiotherapie Tieberink.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Fysiotherapie Tieberink omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website zijn alle auteursrechten, ook die bedoeld worden in art.15 Auteurswet, voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
Fysiotherapie Tieberink staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en refereert
hierbij aan de bij die inschrijving horende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.
Deze website is met zorg samengesteld. Mochten er desondanks toch fouten of onjuistheden in staan, of is de website voor verbetering vatbaar, dan vragen wij u dit aan ons te melden.

Privacy Policy

Bij het bekijken van onze website registreert de webserver in voorkomende gevallen automatisch de naam van uw internetprovider. Soms worden er middels deze site cookies en actieve componenten (bv. JavaScript) gebruikt om de voorkeur van onze bezoekers te volgen en onze website te optimaliseren.
U kunt uw browser resetten om verwittigd te worden wanneer u een cookie ontvangt, of om cookies te weigeren. Gelieve wel te noteren dat bepaalde zones van de meeste sites niet werken als cookies geweigerd worden. Indien van toepassing worden bijkomende persoonlijke gegevens enkel opgeslagen indien u dat wenst, bv. in het kader van een registratie, een opiniepeiling of voor de uitvoering van een contract.

Auteursrechten

© Foto’s, teksten, muziek, filmpjes of andere media op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.