Algemene voorwaarden Fysiotherapie Tieberink

Praktijkinformatie

Wij maken deel uit van meerdere netwerken. Er is nauwe samenwerking met huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals die in ons centrum gevestigd zijn.


Alle fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd en staan vermeld in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) of in het Praktijkregister Keurmerk. We hanteren de CBO richtlijnen en voldoen aan het WKKGZ.


Afspraak maken of afzeggen

Afspraak maken

U heeft voor veel klachten geen verwijzing meer nodig. Voor sommige aandoeningen, die vergoed worden uit de basisverzekering,  is wel een verwijzing nodig van de behandelend arts. Uw fysiotherapeut kan u hierover informeren.

Neem contact op via onze contactgegevens of via:

Mail: info@fysiotherapie-tieberink.nl 

Telefoon: 053 - 428 80 11.

 

Wilt u bij uw eerste afspraak een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort meenemen? Wij zijn verplicht om uw identiteit te controleren. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens en privacy om.


Afspraak afzeggen

Wij vragen u om uw afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen. Wanneer u uw afspraak niet op tijd afzegt, kunnen wij de kosten in rekening brengen. U ontvangt dan een nota. Uw verzekering vergoedt dit niet.


Huisregels

Om voor alle aanwezigen een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden, hanteert Fysiotherapie Tieberink de volgende huisregels:

  • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

  • Fysiotherapie Tieberink behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk.

  • Fysiotherapie Tieberink is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

  • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen?

  • Wilt u twee handdoeken meenemen voor gebruik tijdens de behandeling?

  • U wordt verzocht na gebruik van de apparatuur in de oefenzaal het apparaat waarop u hebt getraind schoon te maken. 

  • Gepaste sportkleding is bij het oefenen/trainen vereist.

  • Gebruikt materiaal (halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden.

  • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

  • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan (een uitzondering betreft de praktijkhond Venn).


Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.


Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht.


Wanneer uw behandeling in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, dan betaalt de zorgverzekeraar direct uit aan de praktijk. Indien uw behandeling niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar of wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan sturen wij u een factuur en wij hanteren dan het praktijktarief.


Met deze zorgverzekeraars hebben wij een contract in 2024:U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL59 RABO 0397 5396 22 ten name van Fysiotherapie Tieberink B.V.. Vermeld altijd het betalingskenmerk.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschied binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om, zonder nadere aankondiging, ingebrekestelling maatregelingen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.


Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.Klachtenregeling

Heeft u een tip waardoor Fysiotherapie Tieberink de service en kwaliteit van de praktijk nog verder kan verbeteren? Bent u niet tevreden over de behandeling of bijvoorbeeld de bejegening, maakt u dit dan kenbaar. Fysiotherapie Tieberink heeft het melden van een klacht zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Laat het de praktijk weten door het te melden bij uw behandelaar. Fysiotherapie Tieberink zal uiterst zorgvuldig met uw tip, opmerking of klacht omgaan. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie. Wanneer u een klacht in wilt dienen, klik dan hier.