Coaching op Leefstijl, lifestyle coaching, fysiotherapie Tieberink

Coaching op Leefstijl

Heeft u ernstig overgewicht (obesitas) of heeft u overgewicht in combinatie met (een verhoogd risico op) hart-/vaataandoeningen en/of diabetes type 2? Wij helpen u graag uw gezondheid te verbeteren door te werken aan een gezondere leefstijl! In uw eentje werken aan een gezondere leefstijl kan lastig zijn. Door deel te nemen aan onze Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt u hierin ondersteund en begeleid.


CooL programma

Fysiotherapie Tieberink is licentiehouder van het CooL programma (Coaching op Leefstijl). Het CooL programma is een 2 jaar durend programma, wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering (als u voldoet aan de voorwaarden) en gaat niet ten koste van het eigen risico. Het CooL programma is bewezen effectief. Onderzoek laat zien dat deelnemers er in slagen hun leefstijl aan te passen en dit ook nog na 2 jaar volhouden. Een groot deel van de groep heeft na het programma een lager gewicht. Deelnemers voelen zich fitter en geven aan een verbetering in ervaren gezondheid te hebben.

Contact

Telefoon:
053 – 428 80 11
Whatsapp:
06 – 10 67 85 78

E-mail:

info@fysiotherapie-tieberink.nl

Coaching op Leefstijl, lifestyle coaching, fysiotherapie Tieberink

Voor wie?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor het CooL programma. Om in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. De huisarts kan naar ons verwijzen als;

 1. u obesitas hebt (BMI ≥ 30)

 2. u overgewicht hebt (BMI 25-30) met daarbij een (matig) verhoogd risico op hart-/vaataandoeningen en/of diabetes type 2

 3. u een BMI hebt van 25-30 en vergrootte buikomvang

Via de calculator van het Voedingscentrum kunt u uw BMI berekenen.
Coaching op Leefstijl, lifestyle coaching, fysiotherapie Tieberink

Het CooL programma

Na verwijzing van de huisarts, kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek met de leefstijlcoach. Tijdens het intakegesprek brengen we uw persoonlijke situatie en uw doelen in kaart. Hier gaat u, in uw eigen tempo en op uw eigen manier, aan werken gedurende de looptijd van het programma. U hebt daarbij zelf de regie. U werkt stap voor stap aan een gezondere leefstijl die bij u past. De leefstijlcoach motiveert en ondersteunt u hierbij. Het intakegesprek duurt een uur. De vragen die aan bod komen zijn:

 • Wat is gezond? En hoe werkt dit voor mij?

 • Hoe maak ik gezonde keuzes en hoe zorg ik dat ik dit blijf doen?

 • Wat wil ik daarmee bereiken?

Het CooL programma bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden, gevolgd door een onderhoudsprogramma van 16 maanden.

Coaching op Leefstijl, lifestyle coaching, fysiotherapie Tieberink

Basisprogramma

Het basisprogramma duurt 8 maanden en bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur en 2 individuele gesprekken van 45 minuten. Tijdens de groepsbijeenkomsten staat iedere keer een ander thema centraal en kunnen er onderling ervaringen uitgewisseld worden. We sluiten het basisprogramma af met een eindgesprek van een uur, waarin wordt gekeken in hoeverre de persoonlijke doelstellingen behaald zijn. Ook kijken we vooruit naar de toekomst.

Onderhoudsprogramma

Na het basisprogramma volgt het onderhoudsprogramma van 16 maanden, dat gericht is op het behouden van de ingezette verandering. Vervolgens worden er wederom 8 groepsbijeenkomsten georganiseerd met tussentijds enkele individuele gesprekken indien nodig. We sluiten het programma af met een eindgesprek, waarin wordt gekeken in hoeverre de persoonlijke doelstellingen behaald zijn. Ook kijken we vooruit naar de toekomst.

Op eigen voet verder

Na het beëindigen van het leefstijlprogramma, is het belangrijk dat u goede aansluiting vindt binnen het lokale beweegaanbod. Wij bieden hierin zelf enkele mogelijkheden aan en zullen hierin de samenwerking zoeken met de lokale buurtsportcoaches.

Huisarts

De leefstijlcoach stemt waar nodig af met de huisarts, koppelt resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

Coaching op Leefstijl, lifestyle coaching, fysiotherapie Tieberink

Kosten en vergoeding

Dit programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico (mits u voldoet aan de voorwaarden zoals eerder beschreven). De kosten van het bewegen (sporten) zitten niet in het CooL programma inbegrepen. Wanneer u mee doet aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie volgens het CooL programma in onze praktijk, kunt u komen trainen op abonnement. U betaalt wel de abonnementskosten, maar geen kosten voor de intake. Deze korting bieden wij aan om de drempel voor het sporten lager te maken, omdat bewegen van belang is. 

Wat zijn de voordelen voor mij als deelnemer?

 • U kijkt samen met de leefstijlcoach welke veranderingen in uw leefstijl (voeding/bewegen/slaap/inspanning/ontspanning) een groot effect hebben. De leefstijlcoach ondersteunt u om uw gedrag te veranderen.

 • Een aanpak die zich zowel op eten als op bewegen richt, heeft meer effect dan een aanpak op een van deze twee onderwerpen.

 • U maakt samen met de leefstijlcoach doelen waaruit acties volgen die bij u passen, in uw eigen tempo.

 • U krijgt individuele aandacht, maar u kunt ook ervaringen uitwisselen in de groep.

 • U maakt kennis met de mogelijkheden in de buurt om actief te worden op uw niveau (in samenwerking met de buurtsportcoach).

 • Uw huisarts en/of praktijkondersteuner en/of internist blijven u ondersteunen op de achtergrond.

 • Wij werken o.a. met een online leeromgeving waarin u lessen kunt voorbereiden en terugkijken gedurende het hele traject (mijnleefstijloprecept.nl). 


Waar en wanneer?

Neem contact met ons op voor meer informatie of om u aan te melden. Dit kan door een mail te sturen naar info@fysiotherapie-tieberink.nl of te bellen naar 053-428 80 11. Bij voldoende deelname starten we een nieuwe groep.

Aanmelden

Denkt u dat u in aanmerking komt voor deelname? Neem dan contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner. Indien u voldoet aan de criteria, kan hij/zij u naar ons verwijzen. 

LET OP!
Tijdens het leefstijlcoachingstraject ondersteunen wij u in het proces van het nemen van eigen regie over uw gezondheid. Het is géén programma voor kosteloos sporten. Natuurlijk bieden wij u graag een sporttraject aan tegen een gereduceerd tarief en informeren wij u graag over de mogelijkheden.


Heeft u nog vragen over leefstijlcoaching? Neem dan gerust contact met op met onze leefstijlcoach Anneloe Stomps. Dit kan door een mail te sturen naar info@fysiotherapie-tieberink.nl of te bellen naar 053-428 80 11.Heeft u vragen of wilt u meteen een afspraak plannen?

Neem dan gerust contact op!