Coaching op Leefstijl

Heb je ernstig overgewicht (obesitas) of heb je overgewicht in combinatie met (een verhoogd risico op) hart-/vaataandoeningen en/of diabetes type 2? Wij helpen je graag je gezondheid te verbeteren door te werken aan een gezondere leefstijl! In je eentje werken aan een gezondere leefstijl kan lastig zijn. Door deel te nemen aan ons leefstijlprogramma word je hierin ondersteund en begeleid.

CooL programma
Fysiotherapie Tieberink is licentiehouder van het CooL programma (Coaching op Leefstijl). Het CooL programma is een 2 jaar durend programma, wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering (als je voldoet aan de voorwaarden) en gaat niet ten koste van het eigen risico. Het CooL programma is bewezen effectief. Onderzoek laat zien dat deelnemers er in slagen hun leefstijl aan te passen en dit ook nog na 2 jaar volhouden. Een groot deel van de groep heeft na het programma een lager gewicht. Deelnemers voelen zich fitter en geven aan een verbetering in ervaren gezondheid te hebben.

Voor wie?
Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor het CooL programma. Om in aanmerking te komen, heb je een verwijzing nodig van de huisarts. De huisarts kan naar ons verwijzen als;

 1. je obesitas hebt (BMI ≥ 30)
 2. overgewicht hebt (BMI 25-30) met daarbij een (matig) verhoogd risico op hart-/vaataandoeningen en/of diabetes type 2
 3. een bmi hebt van 25-30 en vergrootte buikomvang

Via de calculator van het Voedingscentrum kun je je BMI berekenen.

Het CooL programma
Na verwijzing van de huisarts, kun je een afspraak maken voor een intakegesprek met de leefstijlcoach. Tijdens het intakegesprek brengen we jouw persoonlijke situatie en jouw doelen in kaart. Hier ga je, in je eigen tempo en op je eigen manier, aan werken gedurende de looptijd van het programma. Je hebt daarbij zelf de regie. Je werkt stap voor stap aan een gezondere leefstijl die bij jou past. De leefstijlcoach motiveert en ondersteunt je hierbij. Het intakegesprek duurt een uur. De vragen die aan bod komen zijn:

 • Wat is gezond? En hoe werkt dit voor mij?
 • Hoe maak ik gezonde keuzes en hoe zorg ik dat ik dit blijf doen?
 • Wat wil ik daarmee bereiken?

Het CooL programma bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden, gevolgd door een onderhoudsprogramma van 16 maanden.

Basisprogramma
Het basisprogramma duurt 8 maanden en bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur en 2 individuele gesprekken van 45 minuten. Tijdens de groepsbijeenkomsten staat iedere keer een ander thema centraal en kunnen er onderling ervaringen uitgewisseld worden. We sluiten het basisprogramma af met een eindgesprek van een uur, waarin wordt gekeken in hoeverre de persoonlijke doelstellingen behaald zijn. Ook kijken we vooruit naar de toekomst.

Onderhoudsprogramma
Na het basisprogramma volgt het onderhoudsprogramma van 16 maanden, dat gericht is op het behouden van de ingezette verandering. Het onderhoudsprogramma start met een individueel gesprek van een uur. Vervolgens worden er wederom 8 groepsbijeenkomsten georganiseerd met tussentijds 2 individuele gesprekken. We sluiten het programma af met een eindgesprek, waarin wordt gekeken in hoeverre de persoonlijke doelstellingen behaald zijn. Ook kijken we vooruit naar de toekomst.

Op eigen voet verder
Na het beëindigen van het leefstijlprogramma, is het belangrijk dat de je goede aansluiting vindt binnen het lokale beweegaanbod. Wij bieden hierin zelf enkele mogelijkheden aan en zullen hierin de samenwerking zoeken met de lokale buurtsportcoaches.

Huisarts
De leefstijlcoach stemt waar nodig af met de huisarts, koppelt resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

Kosten en vergoeding
Dit programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet ten koste van je eigen risico. (mits je voldoet aan de voorwaarden zoals eerder beschreven)

Wat zijn de voordelen voor mij als deelnemer?

 • Je kijkt samen met de leefstijlcoach welke veranderingen in je leefstijl (voeding/bewegen/slaap/inspanning/ontspanning) een groot effect hebben. De leefstijlcoach ondersteunt je om je gedrag te veranderen.
 • Een aanpak die zich zowel op eten als op bewegen richt, heeft meer effect dan een aanpak op een van deze twee onderwerpen.
 • Je maakt samen met de leefstijlcoach doelen waaruit acties volgen die bij jou passen, in je eigen tempo.
 • Je krijgt individuele aandacht, maar je kunt ook ervaringen uitwisselen in de groep.
 • Je maakt kennis met de mogelijkheden in de buurt om actief te worden op jouw niveau (in samenwerking met de buurtsportcoach).
 • Je huisarts en/of praktijkondersteuner en/of internist blijven je ondersteunen op de achtergrond.

Waar en wanneer?
Neem contact met ons op voor meer informatie of om je aan te melden. Bij voldoende deelname starten we een nieuwe groep.

Aanmelden
Denk je dat je in aanmerking komt voor deelname? Neem dan contact op met je huisarts of praktijkondersteuner. Indien je voldoet aan de criteria, kan hij/zij je naar ons verwijzen. LET OP!
Tijdens het leefstijlcoachingstraject ondersteunen we je in het proces van het nemen van eigen regie over jouw gezondheid. Het is géén programma voor kosteloos sporten. Natuurlijk bieden we je graag een sporttraject aan tegen een gereduceerd tarief en informeren wij je graag over de mogelijkheden.

Vragen?
Heb je nog vragen over leefstijlcoaching? Neem dan gerust contact met ons op!