Oncologisch netwerk Tieberink

Bij Paramedisch Centrum (PMC) De Bleekerij is iedereen die geraakt wordt door kanker op de juiste plaats voor de juiste nazorg. Door professionals vanuit uiteenlopende disciplines wordt samenhangende eerstelijns (na)zorg verleend, bestaande uit fysieke en psychosociale ondersteuning, voedingsadviezen en hulp bij welzijn en ontspanning.

In oktober 2017 is PMC De Bleekerij opgericht door oncologiefysiotherapeut Bertine Tieberink. Vanuit haar passie voor de oncologiepatiënt en zijn/haar naasten was het haar wens om complete nazorg te kunnen bieden. Aanleiding hiertoe was de versnippering in de zorg, waardoor men vaak niet op het juiste moment de juiste zorg kreeg tijdens of na het behandeltraject in het ziekenhuis.

Samenwerkingspartners

Om de kwaliteit van zorg te optimaliseren wordt er nauw samengewerkt door de professionals van het PMC. Alle professionals bij PMC De Bleekerij hebben zich gespecialiseerd in de oncologie of hebben zich bijgeschoold om deze doelgroep goed te kunnen behandelen/begeleiden. Om de (na)zorg te laten aansluiten op de medische behandelingen vindt er altijd afstemming plaats met de behandelend specialist en/of de huisarts.

Wie kan er terecht bij PMC De Bleekerij?

Zowel mannen als vrouwen, in alle leeftijden en met alle vormen van kanker, kunnen terecht voor gespecialiseerde (na)zorg. U kunt bij ons terecht zowel voor, tijdens als na de behandeling. Ook als genezing niet meer mogelijk is, in de palliatieve of terminale fase, kunnen wij u helpen om uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk te waarborgen.

Tijdens de behandeling

Graag zien we u al tijdens de behandeling in ons PMC, want uit onderzoek blijkt dat mensen die tijdens (of voorafgaand aan) de behandeling van kanker voldoende bewegen, de therapie met veel minder bijwerkingen doorstaan. Ook psychosociale begeleiding kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

Na afloop van de behandeling

Men kan ook na afloop van de behandelingen klachten houden. Dit kan zowel fysiek als mentaal zijn, waarvoor niet iedereen hulp zoekt. Klachten worden dan voor lief genomen, terwijl dat lang niet altijd nodig is. Graag willen we u helpen bij het verminderen van deze klachten.

Voor naasten

Ook naasten kunnen bijvoorbeeld voor psychosociale ondersteuning bij ons terecht. De ziekte heeft namelijk impact op zowel de patiënt of zijn/haar naasten.