Claudicatio intermittens  (PAV/etalagebenen), therapie, fysiotherapie Tieberink

Claudicatio intermittens

(PAV/etalagebenen)

Onze collega Laura Kampshof is aangesloten bij Chronisch ZorgNet. 

Chronisch ZorgNet is hét landelijk netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV of ook wel etalagebenen). Laura heeft de vereiste nascholing gedaan om mensen die lijden aan etalagebenen te begeleiden met een trainingsprogramma en leefstijladvies. De behandeling van mensen met etalagebenen is een logische aanvulling op de vaatproblematiek die wij binnen ons centrum al behandelen.

Contact

Telefoon:
053 – 428 80 11
Whatsapp:
06 – 10 67 85 78

E-mail:

info@fysiotherapie-tieberink.nl

Claudicatio intermittens  (PAV/etalagebenen), therapie, Tieberink fysiotherapie

De behandeling van patiënten met etalagebenen

Claudicatio intermittens, letterlijk vertaald: “intermitterend hinken” heeft meerdere namen. Het is het meest bekend als etalagebenen, maar ook als Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Het wordt veroorzaakt door slagaderverkalking (atherosclerose). Vettige bestanddelen uit het bloed, zoals cholesteroldeeltjes, nestelen zich in de vaatwand: er ontstaat een aanslag laag (plaque) in de binnenwand van de slagader. De binnenste vaatwand groeit hierdoor naar binnen. Dit is slagaderverkalking. Het gevolg is een vernauwde slagader. Door de vernauwing kan er minder bloed naar de spieren. In rust kunnen de spieren nog van voldoende bloed en dus zuurstof worden voorzien, maar bij inspanning - wanneer er meer bloed en dus zuurstof nodig is - schiet het aanbod te kort. Gevolg: te weinig zuurstof en daarna pijnklachten en/of kramp in één of beide benen. Zodra de inspanning wordt gestaakt verdwijnen de pijnklachten weer.


Zit het alleen in de benen?

Helaas zit slagaderverkalking niet alleen in de benen. Slagaderverkalking zit in alle vaten van het lichaam. Het kan zijn dat u alleen last hebt van de benen, maar de vernauwing zit (in meer of mindere mate) in alle slagaders van het lichaam.

Claudicatio intermittens  (PAV/etalagebenen), therapie, Tieberink fysiotherapie

Waardoor kan claudicatio intermittens ontstaan?

De volgende factoren vergroten de kans op het krijgen van etalagebenen: 

  • roken

  • hoge bloeddruk

  • te weinig beweging

  • ongezonde voeding

  • diabetes

  • overgewicht

Roken is verreweg de grootste risicofactor. Meer dan 25% van het totale risico kan toegeschreven worden aan roken.

Claudicatio intermittens  (PAV/etalagebenen), therapie, Tieberink fysiotherapie

Wat te doen?

De huisarts verzorgt cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en verwijst de patiënt voor een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding door naar een gespecialiseerde Chronisch ZorgNet therapeut. Indien met een traject GLT en leefstijlbegeleiding niet de gewenste resultaten worden behaald, kan een eventuele verwijzing naar een vaatchirurg voor verdere diagnostiek en behandeling worden besproken met de huisarts. 

Deze aanpak noemen we “stepped care”. Door de “stepped care” aanpak ontvangen patiënten een behandeling die niet zwaarder is dan noodzakelijk. Daarnaast leidt deze vorm van behandelen tot minder zorgkosten.

Uit verscheidene studies is gebleken dat gesuperviseerde looptherapie een (kosten) effectieve behandeling is voor patiënten met etalagebenen. Alle richtlijnen omschrijven deze “stepped care” behandeling als de beste behandeling.
Niet alleen het verbeteren van de maximale loopafstand - zoals het verminderen van pijn bij het lopen - zijn behandeldoelen, maar ook het voorkomen van andere aandoeningen ten gevolge van de slagaderverkalking. Want zoals eerder genoemd zijn ook andere vaten in het lichaam aangedaan. Hierdoor is het risico op een hart- en/of herseninfarct vergroot.

Klik hier voor een filmpje met meer informatie.

Vergoeding voor fysiotherapie bij etalagebenen

Gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV of wel etalagebenen) wordt vergoed uit de basisverzekering. De therapeut moet wel zijn aangesloten bij het Chronisch ZorgNet. Er worden 37 behandelingen vergoed binnen een traject van 12 aaneensluitende kalendermaanden. Let op: wanneer u uw eigen risico nog niet heeft betaald, vallen deze kosten wel onder uw eigen risico.


Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken om stap voor stap te werken aan het vergroten van uw loopafstand? Dan kunt u terecht bij Laura Kampshof, zij is gespecialiseerd in het geven van gesuperviseerde looptherapie (GLT).Heeft u vragen of wilt u meteen een afspraak plannen?

Neem dan gerust contact op!