Vergoeding fysiotherapie 2023, fysiotherapie Tieberink, therapie, behandelingen

Vergoeding fysiotherapie 2024

Tijdens het eerste bezoek bespreekt uw fysiotherapeut de vergoeding en de kosten van de behandeling met u. Onze secretaresses kunnen u ook adviseren en u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar of uw polis raadplegen. Dit kan via www.fysiovergoeding.nl.

Uw aanvullende verzekering vergoed vaak een aantal behandelingen bij de fysiotherapeut. Hoeveel en welke behandelingen vergoed worden, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polisvoorwaarden.

Contact

Telefoon:
053 – 428 80 11
Whatsapp:
06 – 10 67 85 78

E-mail:

info@fysiotherapie-tieberink.nl

Adres

Boekelo:
Boekelose Stoomblekerij 15

Openingstijden:
maandag7:30 — 18:30
dinsdag7:30 — 18:30
woensdag7:30 — 18:30
donderdag7:30 — 18:30
vrijdag7:30 — 18:30
zaterdag8:00 — 10:00
zondagGesloten
Vergoeding fysiotherapie 2023, fysiotherapie Tieberink, therapie, behandelingen

Chronische indicatie

Er is een lijst met aandoeningen waarbij de behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit worden vaak de “chronische aandoeningen” genoemd.  Dit kunnen situaties zijn na een ongeval, een botbreuk, een nieuwe heup of knie, MS, m. Parkinson, na bestraling of een operatie, lymfoedeem, claudicatio, COPD, enz. Onze secretaresse of uw fysiotherapeut kan u meer informatie geven over deze lijst met aandoeningen. Maar let op: niet elke chronische klacht staat ook op deze lijst met aandoeningen. 


Bij de meeste chronische aandoeningen die voorkomen op de door de overheid vastgestelde “Chronische lijst” worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering of u moet (een deel van) deze behandelingen zelf bekostigen. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Let op: dit komt ten laste van uw eigen risico. 

Voor het declareren van klachten die voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komen, hebben wij wel een verwijzing nodig van uw arts of specialist. 


Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie krijgen maximaal 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Daarna kunnen de behandelingen worden vergoed uit het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering.


Onze praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst. Wanneer wij een overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar kunnen we de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.  U ontvangt dan geen nota. U kunt wel inzien bij uw zorgverzekeraar wat wij voor u hebben gedeclareerd. In 2024 hebben wij geen overeenkomst afgesloten met CZ, Nationale Nederlanden, Ohra, Eno Salland en Zorg en Zekerheid. Wanneer u bij een van deze zorgverzekeraars bent verzekerd, ontvangt u van ons een nota. Wij brengen het praktijktarief in rekening. Deze nota moet u rechtstreeks aan ons betalen. U kunt de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis worden de kosten dan gedeeltelijk vergoed. 

Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.

Vergoedingen bij behandeling voor oncologie en/of oedeem:

Fysiotherapie na chirurgie:

  • 1 jaar vergoeding vanaf start behandeling fysiotherapie

  • Eerste 20 behandelingen zelf betalen of uit aanvullende verzekering

  • Vanaf 21e behandeling vergoeding uit de basisverzekering. U moet wel eerst uw eigen risico betalen. Vaak hebt u uw eigen risico al wel betaald met de operatie/ziekenhuisopname

Fysiotherapie na radiotherapie bij weke delen tumoren:

 • U hebt recht, wanneer er medische noodzaak is, op 2 jaar vergoeding vanaf laatste datum behandeling radiotherapie 

 • Eerste 20 behandelingen zelf betalen of uit aanvullende verzekering

 • Vanaf 21e behandeling vergoeding uit de basisverzekering. Wordt wel verrekend met eigen risico. Vaak hebt u uw eigen risico al wel betaald met de ziekenhuiskosten/specialist

Fysiotherapie na ziekenhuisopname:

 • U hebt recht, wanneer er medische noodzaak is, op 1 jaar vergoeding vanaf ontslag uit het ziekenhuis

 • Eerste 20 behandelingen zelf betalen of uit aanvullende verzekering

 • Vanaf 21e behandeling vergoeding uit de basisverzekering. Wordt wel verrekend met eigen risico. Vaak hebt u uw eigen risico al wel betaald met de ziekenhuisopname

Fysiotherapie bij neo-adjuvante chemotherapie:

 • Geen vergoeding uit de basisverzekering. Geen chronische indicatie

 • Vergoeding uit aanvullende pakket van patiënt of patiënt moet zelf betalen. Hoeveel behandelingen worden vergoed uit aanvullende verzekering is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het aanvullende pakket

 • Wanneer een patiënt onvoldoende verzekerd is en zelf betalen van de fysiotherapie niet haalbaar is voor de patiënt, bieden een aantal collega’s de mogelijkheid om te trainen op basis van betaling van een abonnement. De oncologiefysiotherapeut neemt de intake af en maakt het behandelplan en oefenschema. De patiënt traint in een (kleine) groep met de fysiotherapeut of met de fitnestrainers oncologie (die onder supervisie van de oncologiefysiotherapeut werken). Patiënten kunnen dit met hun behandelaar bespreken

Fysiotherapie tijdens adjuvante chemotherapie:

 • Wanneer chemotherapie volgt op een operatie of radiotherapie wordt er gedeclareerd op de diagnosecode die hoort bij de operatie of radiotherapie

 • Vergoeding zoals bij fysiotherapie na operatie of radiotherapie (zie hierboven) 

Fysiotherapie in palliatief/terminaal stadium:

 • Vergoeding uit de aanvullende verzekering 

Oedeemfysiotherapie:

 • Eerste 20 behandelingen worden vergoed door uw aanvullende verzekering of u moet een aantal behandelingen zelf betalen wanneer u onvoldoende behandelingen in uw aanvullende pakket hebt

 • Vanaf 21e behandeling worden de behandelingen vergoed uit de basisverzekering voor onbepaalde tijd wanneer er sprake is van blijvende destructie van het lymfatisch weefsel, zolang er sprake is van medische noodzaak en voldaan wordt aan richtlijn lymfoedeem 


Sommige zorgverzekeraars hanteren afwijkende voorwaarden voor vergoeding: 


 • Zilveren Kruis

Patiënten met een (minimale) aanvullende verzekering krijgen de behandeling bij neo-adjuvante chemotherapie wel vergoed uit de aanvullende verzekering. Dat betekent dat deze patiënten de behandeling tijdens en na (neo-adjuvante) 

chemotherapie wel vergoed krijgen. Dat betekent dat u het aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering nog kunt gebruiken voor reguliere fysiotherapie.

 • Menzis

Bij een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen vergoed zonder dat u aanspraak moet maken op de behandelingen van uw aanvullende verzekering. Dit geldt alleen wanneer u een aanvullende verzekering hebt. Vanaf de 21e behandeling geldt dat er een vergoeding is uit de basisverzekering. Dat betekent dat u het aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering nog kunt gebruiken voor reguliere fysiotherapie.

Vergoeding fysiotherapie 2023, fysiotherapie Tieberink, therapie, behandelingen

Vergoeding overige nazorg: 

 • Psychologie kan worden aangeboden in het ziekenhuis en wordt dan vergoed vanuit DBC (Diagnose Behandel Combinatie).

 • Psychologie in de eerste lijn: vergoeding is afhankelijk van het contract dat de psycholoog wel of niet heeft met de zorgverzekeraar van de patiënt. 

 • Diëtiste: in totaal worden 3 uren per jaar vergoed uit basisverzekering.

 • Ergotherapie: in totaal worden 10 uren per jaar vergoed uit de basisverzekering.


 Medisch specialistische revalidatie (Roessingh pijnrevalidatie en ZGT):

 • Multidisciplinair programma bij complexe problematiek.

 • Dit programma wordt vergoed uit de basisverzekering. 


Heeft u vragen of wilt u meteen een afspraak plannen?

Neem dan gerust contact op!